Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Beder-Malling Dagtilbud er placeret i to byer, i den sydligste del af Aarhus. Beder og Malling ligger naturskønt omkranset af skov, marker og tæt på Aarhusbugten.

 • Læs op

Indhold

  Der er en god infrastruktur med tog og busforbindelser til og fra byerne. De ni institutioner og dagplejen udfører kerneopgaven; at styrke børns trivsel, udvikling og læring, ud fra et fælles værdigrundlag og en fælles læringsforståelse. Institutionerne har hver deres særpræg og har et særligt fokus hver især, som de lægger vægt på.

  Det, du kan forvente

  Som forælder i Beder-Malling Dagtilbud kan du forvente:

  • At vi lever op til Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed, respekt og engagement
  • At møde fagligt dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, der igennem samarbejde løser kerneopgaven
  • At der foregår pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegrupperne
  • At vi kontakter jer, hvis vi ser tegn på mistrivsel eller bekymrende adfærd
  • Tværprofessionelt samarbejde med bl.a. områdets sundhedsygeplejerske, talepædagog og skoler, Tværfaglig Enhed samt PPR.

  Sådan møder vi børnene

  Beder-Malling Dagtilbud møder børnene med:

  • Omsorg og engagement. Anerkendelse og nærvær
  • Aktiv håndtering, hvis et barn har brug for hjælp
  • Hjælp der matcher problemernes omfang
  • Høje forventninger og blik for den enkeltes særlige forudsætninger og talenter
  • Respekt for barnets tanker om, hvordan det er at være barn
  • Fokus på børnenes styrker, potentialer, behov, aktuelle interesser og muligheder for deltagelse i selv valgte fællesskaber
  • Klare værdier, normer og holdninger, som kan bidrage til børnenes dannelse.

  Derfor er vi en del af et dagtilbud

  Fordelen ved institutionerne er organiseret som et dagtilbud er:

  • Styrket organisering af ledelse - teamledelse
  • Dagtilbudslederen leder strategisk - visioner beskriver og strategier lægges. Målformler, implementeringsprocesser planlægges og effektueres og målene evalueres. Effekter måles, styres og dokumenteres
  • En stor del af de driftsmæssige opgaver er fjernet fra den pædagogiske leder - fokus er på pædagogisk ledelse og personaleledelse
  • Kerneydelsen kvalificeres ved en forpligtelse på vidensdeling
  • Økonomisk bæredygtige enheder og en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse
  • Tværfaglig koordinering - ”den røde tråd” i børnenes hverdag frem til skolestart

  Ferie og fællespasning i dagtilbuddet

  Der er en god infrastruktur med tog og busforbindelser til og fra byerne. De ni institutioner og dagplejen udfører kerneopgaven; at styrke børns trivsel, udvikling og læring, ud fra et fælles værdigrundlag og en fælles læringsforståelse. Institutionerne har hver deres særpræg og har et særligt fokus hver især, som de lægger vægt på.

  Det, du kan forvente

  Som forælder i Beder-Malling Dagtilbud kan du forvente:

  • At vi lever op til Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed, respekt og engagement
  • At møde fagligt dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, der igennem samarbejde løser kerneopgaven
  • At der foregår pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegrupperne
  • At vi kontakter jer, hvis vi ser tegn på mistrivsel eller bekymrende adfærd
  • Tværprofessionelt samarbejde med bl.a. områdets sundhedsygeplejerske, talepædagog og skoler, Tværfaglig Enhed samt PPR.

  Sådan møder vi børnene

  Beder-Malling Dagtilbud møder børnene med:

  • Omsorg og engagement. Anerkendelse og nærvær
  • Aktiv håndtering, hvis et barn har brug for hjælp
  • Hjælp der matcher problemernes omfang
  • Høje forventninger og blik for den enkeltes særlige forudsætninger og talenter
  • Respekt for barnets tanker om, hvordan det er at være barn
  • Fokus på børnenes styrker, potentialer, behov, aktuelle interesser og muligheder for deltagelse i selv valgte fællesskaber
  • Klare værdier, normer og holdninger, som kan bidrage til børnenes dannelse.

  Derfor er vi en del af et dagtilbud

  Fordelen ved institutionerne er organiseret som et dagtilbud er:

  • Styrket organisering af ledelse - teamledelse
  • Dagtilbudslederen leder strategisk - visioner beskriver og strategier lægges. Målformler, implementeringsprocesser planlægges og effektueres og målene evalueres. Effekter måles, styres og dokumenteres
  • En stor del af de driftsmæssige opgaver er fjernet fra den pædagogiske leder - fokus er på pædagogisk ledelse og personaleledelse
  • Kerneydelsen kvalificeres ved en forpligtelse på vidensdeling
  • Økonomisk bæredygtige enheder og en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse
  • Tværfaglig koordinering - ”den røde tråd” i børnenes hverdag frem til skolestart

  Ferie og fællespasning i dagtilbuddet

  Derfor er vi en del af et dagtilbud

  Fordelen ved institutionerne er organiseret som et dagtilbud er:

  • Styrket organisering af ledelse - teamledelse
  • Dagtilbudslederen leder strategisk - visioner beskriver og strategier lægges. Målformler, implementeringsprocesser planlægges og effektueres og målene evalueres. Effekter måles, styres og dokumenteres
  • En stor del af de driftsmæssige opgaver er fjernet fra den pædagogiske leder - fokus er på pædagogisk ledelse og personaleledelse
  • Kerneydelsen kvalificeres ved en forpligtelse på vidensdeling
  • Økonomisk bæredygtige enheder og en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse
  • Tværfaglig koordinering - ”den røde tråd” i børnenes hverdag frem til skolestart

  Ferie og fællespasning i dagtilbuddet

  Sidst opdateret: 21. december 2023