Gå til hovedindhold

Børnehuset Østerskov

Velkommen til Børnehuset Østerskov. Vi er en integreret institution med børn fra 0-6 år, som er fordelt på to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Vi er et hus, der gennem faglig refleksion arbejder på at udvikle de bedste rammer for børnene, som de kan trives og vokse i.

 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder i fællesskaber med fokus på, at alle kan være med, har venner, oplever glæde og latter og glæder sig til at komme hver dag.            

  Vi har et tæt forældresamarbejde, hvor vi samarbejder om de børn, vi er fælles om.

  Sætninger som er vigtige for os:

  • Vi vil være sammen i et fællesskab, hvor alle børn får mulighed for at udvikle sig.
  • Vi vil i fællesskab fokusere på det positive, fordi vi tror på, at vi med det fokus skaber den bedste grobund for både børn og voksne at trives og udvikles i.
  • Vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan. Derfor har de voksne ansvaret for at ændre rammerne, så de skaber rum for, at alle børn oplever at lykkedes.
  • Vi voksne bliver aldrig færdige med at øve os og udvikle rammerne for børnene.
  • Vi glædes ved naturen og er nysgerrige på, hvordan vi kan skabe rammer som giver os mulighed for at videregive den glæde til børnene.

  Hvis du er interesseret i at besøge Børnehuset Østerskov så kontakt os.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  I vores indretning af huset har vi lagt vægt på muligheden for at lege mange forskellige lege både inde og ude. Vores hus har mange rum og steder, som er indrettet med hver deres funktion - fx motorikrum, dukkekrog, konstruktionshjørne, læsesofa og baderum.

  På legepladsen er der fx bålplads, cykelbane, sandkasse, legehuse og mange gode hulesteder.

  Børnene tilhører en gruppe, der fungerer som base for børn og forældre. Børn mellem 0-3 år tilhører vuggestuegruppen; Brumbasserne. Børn mellem 3-6 år tilhører børnehaven; Guldsmedene eller Græshopperne.

  I løbet af ugen vil børnehavebørnene opleve tur-dag, aldersopdelt-dag, stuens-dag og festligfredag hvor både vuggestue og børnehave laver noget sammen. Når der ikke er planlagte aktiviteter, er der mulighed for at lege på tværs af stuerne - det skaber et stort fællesskab med mange forskellige legekammerater.

  I vuggestuen vil børnene opleve en hverdag fyldt med leg, badedage, forskellige aktiviteter i små grupper og udeliv både på ture og på vores legeplads.

  En dag i Børnehuset Østerskov ser sådan ud: 

  Kl. 06.30-08.30: De første børn og voksne møder ind. Vi er i Lysningen og børnene kan trække ud på stuerne sammen med de voksne, eller til stille leg uden. Der leges og tages imod børn og forældre.

  Kl. 09.00-09.30: Alle spiser frugt og holder samling. Det er her børnene får et overblik over dagen. Her er der også mulighed for at de voksne fokuserer på forskellige emner fx gennem leg, historielæsning eller sang.

  Kl. 09.30-10.30: Formiddagen byder på forskellige aktiviteter såsom at male, klippe-klistre, synge, gå på tur, være på legepladsen eller lign. Der kan være lavet små legegrupper, hvor der deltager en voksen eller en voksen på afstand, nye relationer kan opstå, der kan trænes sociale kompetencer og meget mere. 

  Kl. 10.30-12.00: Vi dækker borde, vasker hænder og spiser frokost. Derefter bliver de børn, der har ble på skiftet, og de børn der skal sove puttes. Derefter går vi på legepladsen med maverne fyldte med dejlig mad fra vores eget køkken.

  Kl. 13.15-14.30: Vi spiser eftermiddagsmad, hygger og snakker om alt det der nu falder os ind. 

  Kl. 14.30-16.00: Resten af dagen, er der leg inde eller ude, alt efter hvad vejret tillader. Det er børnene, der sætter dagsorden, og vi bakker op og hjælper.

  Kl. 16.00-17.00: Børnene fra børnehaven og vuggestuen samles i Lysningen eller på legepladsen, hvor vi leger, læser bøger og hygger, indtil vi skal hjem. Her er vi tit lidt trætte efter en lang dag med leg og sjov.

  NB. Vi lukker kl. 16.30 mandag og fredag

   

  Ritualer og traditioner

  Vi er glade for traditioner og ritualer. De er med til skabe rammer om fællesskabet og skabe fælles historie for børn og voksne. Der er noget trygt og dejligt i, at noget aldrig bliver anderledes og gensynsglæden er stor.

  Når et barn i vuggestuen fylder tre år, skal det flyttes i børnehave. Ved overflytninger er børn og voksne fra hele huset samlet. Overflytningen foregår efter et fast ritual. Barnet bæres i kongestol fra vuggestuen til sin nye gruppe i børnehaven, alt imens vi synger en sang for barnet.

  Når barnets sidste dag oprinder, markeres det ved, at alle samles i Lysningen. Vi synger farvelsang for jeres barn. De kommende skolestartsbørn har derudover en Gallafest, hvor alle børn medbringer deres yndlingsret, der er forskellige festlege og hygge til vi skal hjem i seng.

  Temauger

  I løbet af året arbejder vi med forskellige emner i nogle dage eller uger ad gangen. Det kan fx være en skraldeuge i forbindelse med affaldsindsamling, en naturuge eller en blomsteruge. Vi tilrettelægger temaerne efter årstider, kulturelle begivenheder og børnenes interesser. 

  Udover temaugerne som kan variere år for år, har vi nogle traditioner, som det er vigtigt for os at holde i hævd. Østerskovs traditioner bygger dels på gamle danske traditioner, dels på institutionens egne traditioner.

  Fastelavnsfest

  Fastelavnsmandag holder vi fastelavn. De børn, der har lyst, møder udklædte og sminkede. Hvis det ikke har været muligt at blive klædt ud og sminket hjemmefra, laver vi ansigtsmaling på de børn, der gerne vil males.

  Påsken

  Påsken markerer vi med en påskejagt i ugen op til påske. Vi leder efter påskeæg på legepladsen, som påskeharen har gemt.

  Sommerfest

  Hvert år i juni holder vi institutionens sommerfest. Sommerfesten planlægges i samarbejde med forældrerådet og det er virkelig hyggeligt. Alle bidrager med noget til den fælles buffet, vi laver en fælles optræden for alle børn. Forældre og børn hygger på legepladsen. Vi plejer at starte 15:30 og slutte ca. 18:00

  Afslutnings-/Gallafest for de kommende skolebørn

  I maj/juni holder vi en fest for de kommende skolebørn. Vi arrangerer en festmiddag, hvor børnene medbringer en af deres yndlingsretter. Her er der mulighed for at snakke om tiden i Østerskov. Vi hygger os og holder fest og ballade med de voksne. Børnene får overrakt et diplom.

  Jul

  Hvert år i december tager børn og personale af sted til skoven for at finde et stort juletræ til institutionen. December er en travl måned, også i Østerskov. Vi laver julepynt og pynter huset op. Vi synger julesange og bager pebernødder. Vi laver juledekorationer, som børnene får med hjem efter julefesten.

  Hjerteløb/motionsløb

  Fredag i uge 41 holder vi et hjerteløb/motionsløb, hvor vi fokuserer på glæden ved at bevæge os sammen.

  Kaffedage

  Forældrerådet afholder indimellem kaffeeftermiddage. Forældrene bydes på kaffe/te i forbindelse med afhentning af deres børn.

  Ud over frokosten har forældrene valgt, at der skal tilkøbes, så det bliver en fuldkostordning. Det betyder, at man betaler et beløb ekstra og børnene får så både formiddagsmad og eftermiddagsmag. Det eneste man medbringer, er en drikkedunk.

  Fødevaresmiley

  Se vores fødevaresmiley:

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Samarbejde om børnene i Børnehuset Østerskov

  I børnehuset Østerskov er forældresamarbejdet en stor og vigtig del af barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. En vigtig del i at børnene har de bedste betingelser for en god dag. Du som forælder er vores vigtigste samarbejdspartner. Østerskov er vores sted og bliver kun til det vi ønsker os, hvis vi sammen bidrager til det.

  Når du som forælder og vi som pædagoger i fællesskab samarbejder, er kommunikationen omdrejningspunktet for et godt samarbejde. I børnehuset Østerskov anvender vi forskellige kommunikationsplatforme.

  • Vores mål er at tale med dig i dagligdagen så ofte det kan lade sig gøre. Det kan også være, at du har vigtige beskeder at give til os omkring dit barn. Det kan f.eks. handle om en dårlig nattesøvn eller et tandlægebesøg. Denne dialog kalder vi i daglig tale ”garderobesnakken”. Hvis du har brug for 10 min., finder vi også ud af det.
  • Hvis du har noget, du gerne vil drøfte med os omkring dit barn, eller vi tænker, der er behov for et møde uden forstyrrelser og andre børns og voksnes tilstedeværelse, holder vi et møde. Vi vil gerne have, at du kommer, hvis du har noget på hjerte. Det kan være stort som småt, du kan have behov for at få vendt. Dette gælder f.eks. sygdom i familien, skilsmisse, eller hvis der sker noget på hjemmefronten. Tilsvarende vil vi gøre, hvis vi har brug for at tale med dig. Hvis der er et akut behov for at tale med os, går vi gerne fra, så vi kan tale uforstyrret sammen nogle minutter. Hvis der er behov for mere tid, aftaler vi et møde.
  • Så er der AULA, som er det sted du skal holde øje med og følge med i. Her kommer opslag med indhold fra børnenes hverdagsliv. Det er her alle beskeder, nyhedsbreve og anden vigtig viden opdateres. Det er også her du skal registrere det, hvis dit barn er sygt eller holder fri.
   Vi har en forventning om at alle forældre er på AULA én eller flere gange om ugen, så du kan følge med i de ting, der sker i Østerskov.

  Forventninger i hverdagen

  I har en vigtig rolle i, at hverdagen kommer til at glide, og at personalets tid går til børnene.

  Vi vil gerne lære børnene, at vi hjælper hinanden og passer på vores ting. Det bakker I op omkring ved at hjælpe jeres barn med at rydde op inden i går hjem – både ude og inde.

  I sørger for, at jeres børn har det rigtige tøj med. Kig på vejrudsigten om morgenen. Barnets skiftetøjskasse skal være opdateret. Dvs. at der mindst skal være ét sæt ekstra tøj inkl. undertøj og strømper. Hjælp jeres barn med at holde orden i barnets garderobe. Tag tegninger, sten og pinde m.m. med hjem, hæng tøjet på plads og sæt støvlerne op på risten, så gulvet er frit, hver dag inden I går hjem. Om fredagen skal I i børnehaven stille kassen ud på badeværelset og i vuggestuen på rullebordet og tømme garderoben for alt, ellers bliver der ikke gjort rent. Husk navn i alt tøj og på drikkedunke.

  Vi forventer, at alle forældre deltager og støtter op omkring arrangementer, forældrearbejdsdag og møder, da det styrker fællesskaberne og er med til at udvikle huset.

  Kontakt til Børnehuset Østerskov

  Børnehuset Østerskov

  Mallinggårdsvej 6, 8340 Malling

  Telefon: 87 13 81 21

  Forpligtende fællesskaber

  Alle børn har ret til at være en del af børnefællesskaberne og har brug for det for at kunne trives. Som forældre skal I være bevidste om, at I er rollemodeller og en del af et forpligtende fællesskab. Det gælder både ift. børnene og de andre forældre. Det er vigtigt at tale positivt om alle børn og voksne, tal med de andre børn når I afleverer og henter. Vær nysgerrig på, hvad dit barn fortæller og vær opmærksom på, at der er altid, er flere sider af en sag. Det er godt at lære dit barn at lege bredt og have flere legekammerater. I kan støtte børnefællesskaberne ved at invitere forskellige børn med hjem. I kan også invitere hinanden på en kop kaffe, så børnene kan lege og øve sig i at være på besøg med tryghed i, at I er der.

  Når du er i Østerskov, er du rollemodel over for alle børn. Sig godmorgen til dem, du møder, og hils pænt på nye børn og voksne. Hvis der er børn, der har brug for hjælp, er kede af det eller andet, må du gerne handle på det med respekt for, at vi alle er forskellige. 

  I Børnehuset Østerskov vil du blive indbudt til følgende samtaler vedr. dit barn:

  Et forbesøg med opstartssnak

  Vuggestuen:

  • opstartssamtale/statusudviklingssamtale efter 3 måneder.
  • Status- og udviklingssamtale når barnet er på vej til at blive 3 år. Her vil børnenes sprogvurdering evt.  indgå i samtalen.

  Børnehaven:

  • Når et barn starter i børnehaven, har vi en kort snak, med fokus på de praktiske ting omkring barnets vaner og rutiner, samt en intro til børnehavelivet. Dette følges op af en samtale, når barnet har gået ca. 3 måneder i børnehaven.
  • I efteråret hvor barnet er på vej til skole, ser vi lige på hinanden om vi er usikre på om barnet skal starte i skole.
  • På vej til skole: Holder vi en status-og udviklingssamtale. Hvornår skal barnet i skole, og hvad skal der være fokus på, for at barnet bliver skoleparat.

  Derudover kan vi i både vuggestue og børnehave ansøge om et møde, som hedder ”trivselsmøde”. Her deltager tale-hørepædagog, psykolog, pædagog og I forældre. Dette møde indkalder vi til, hvis et barn i en længerne periode har haft særlige udfordringer, eller hvis et barn ikke er i den ønskede trivsel.

  I barnets overgange fra vuggestue til børnehave, og når barnet starter i børnehaven, holder pædagogerne interne overleveringsmøder. På denne måde sikrer vi vidensdeling, sammenhæng og en forsættelse af det pædagogiske arbejde med børnene

  Personalet kan have behov for at tale med jer akut i telefonen. Det kan være, at dit barn er kommet til skade, eller at barnet er blevet sygt. Derfor er det meget vigtigt, at dit telefonnummer er opdaterede – både privat og på arbejdspladsen.

  Få indflydelse på hverdagen

  Østerskov har et forældreråd, som giver sparring til den daglige praksis og arrangementer og er med til at drøfte de politiske strategier. I er velkomne til at tage kontakt til forældrerådet, hvis der er noget, I gerne vil have, at vi drøfter på et forældrerådsmøde. Forældrerådet er vigtigt og bidrager til udviklingen af børnehuset og forældresamarbejdet.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Det vi står for som mennesker, vore drømme og krav til os selv og andre, bygger på den antagelse, at for at vi kan udvikle os i en positiv retning, har vi brug for at føle os værdifulde, i forhold til dem vi holder af og dem, vi omgås i det daglige.

  Vi har brug for at få indsigt og lære færdigheder, der gør os i stand til, i videst muligt omfang at klare mange af livets opgaver selv og i samarbejde med andre.

  Vi tror på fællesskabet. Vi tror på, at for at finde sig selv må man være en del af et fællesskab. Et fællesskab, som børnene er deltagere i og medskabende af.

  Det er anerkendelsen og respekten for hinanden, både når vi har det godt sammen, og når vi kommer i konflikt med hinanden, der er afgørende for, om vi udvikler, dels evnen til at holde af andre og evnen til at være på en måde, så andre holder af os og dels evnen til at føle selvværd, dvs. oplevelsen af at være noget og kunne noget.

  I Børnehuset Østerskov mener vi, at det er værdifuldt:

  • At have respekt for andre.
  • At vise omsorg for hinanden.
  • At være rummelig i forhold til mennesker, der er forskellig fra en selv.
  • At være troværdig, at være til at stole på
  • At være engageret.
  • At føle sig tryg.

  Tryghed er betinget af omsorgsfulde voksne. Det betyder, at barnet kan regne med, at de voksne er der for dem, når deres forældre er gået. Et trygt barn tør give udtryk for sig selv. Et trygt barn vil protestere, hvis børn og voksne beder det om noget, det ikke har lyst til. Eller hvis det har lyst til noget, det ikke må.

  Et trygt barn vil give udtryk for egne lyster og behov og græde og sørge, hvis ikke de bliver opfyldt. Et trygt barn vil lege og blive optaget af samværet med andre uden tanke for tid og sted.

  Den bedste målestok for, om barnet føler sig tryg i institutionen er, om det kan lide at være her. Ikke at forveksle med, at det kan være svært at blive afleveret om morgenen, eller at det nogle dage hellere vil være hjemme sammen med sine forældre end at være i institutionen.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Forældrerådet Børnehuset Østerskov - Vurdering af forældretilfredshed juni 2022

  Baggrund

  Som forældreråd i Børnehuset Østerskov finder vi det relevant at give en vurdering af den aktuelle forældretilfredshed i Børnehuset Østerskov pr. juni 2022, idet denne afviger markant fra det resultat der fremgår af den gennemførte undersøgelse af forældretilfredshed i efteråret 2021. Forældretilfredshedsundersøgelsen giver med andre ord ikke et retvisende billede af den aktuelle situation i Børnehuset Østerskov.

  Børnehuset Østerskov i dag Børnehuset Østerskov fik pr. 1 december 2021 ny leder, Nina Henriette Hvid. Fra dag ét af sin ansættelse har Nina ydet en indsats der overstiger alle forventninger. Nye, fantastiske, engagerede og fagligt dygtige medarbejdere er kommet til, og sammen med højt værdsatte medarbejdere, der har været i huset gennem mange år, har personalet som helhed formået at etablere en ny version af Østerskov. I dag oser Østerskov af glæde, varme, smil, kreativitet, humør, initiativer og visioner for det pædagogiske arbejde - blandt andet inspireret af at huset siden starten af året har indgået i forløbet “ NEST møder dagtilbud”. Forløbet vil uden tvivl understøtte de gode strukturer og tanker, der i forvejen er i huset til glæde for alle børn og voksne. Der er struktur i hverdagen og styr på opgaverne. Endelig bemærkes det, at huset har eget køkken hvorfra der serveres den lækreste, sunde mad til børnene med fokus på økologi og smagsoplevelser. Man bliver glad når duften af hjemmelavet mad spreder sig inde og ude. Vi har været heldige at få udleveret opskrifter som nu er blevet til livretter derhjemme. Vi oplever således i dag en meget høj grad af forældretilfredshed og kan på det varmeste anbefale Børnehuset Østerskov.

   -Forældrerådet i Børnehuset Østerskov

  "Vi er tilflyttere til Malling og har tre børn, der er startet i Østerskov i april 22. Vi er blevet taget så godt i mod i både vuggestue og børnehave. Personalet fortjener den største ros for, at hverdagen er så god i Østerskov. Vi er blevet mødt af en engageret pædagogisk leder, der både leger, taler og konfliktmægler i øjenhøjde med børnene. Pædagoger og voksne, der er engagerede, initiativrige og i godt humør.

  Vi oplever, at personalet i Østerskov har lyst til at inddrage, lytte til og tale med børnene, i stedet for at udskamme og skælde ud, som man hurtigt kan komme til i så travl og højlydt en hverdag, som personalet i daginstitutioner har.

  På legepladsen er der ofte sat gang i flere aktiviteter såsom krea, “alle mine kyllinger” og fodboldkamp. I vores få måneder i Østerskov, har der været arrangeret både kunstprojekt, gallafest og blomster-temadag. Vi kan kun anbefale andre børn (og forældre) at starte i Østerskov!"

  ".....For mig opstod ændringen for alvor …… Der blev udvist overskud, samt oprigtig interesse og deltagelse i vores barns børneliv. Der kom hyppige tilbagemeldinger, dialog og plads til begejstring. Flere fantastiske pædagoger af samme kaliber kom til, og i dag er kulturen generelt både tryggere og sjovere.

  Der er mere ro på, mere omsorg, mere samarbejde, mere glæde og bedre plads til at håndtere børnenes konflikter og svære følelser. Børnene er mindre eksklusive og leger mere på tværs af grupperne, de virker generelt gladere, tryggere og mere empatiske overfor hinanden. Det er virkelig et 180 graders kulturskifte." 

  "I Østerskov møder man et sødt og engageret personale, der gør sig umage med at give børnene en tryg, lærerig og dejlig hverdag. Der laves sjove aktiviteter, der arrangeres jævnligt ture ud af huset, begivenheder og traditioner fejres og der tænkes i, at børnene møder et socialt fællesskab, hvor der er plads til alle. Man er pædagogisk bevidst om, hvad man laver med børnene, og hvordan man på en anerkendende måde også udfordrer de enkelte børn, så de er klar på at komme videre ud i livet.

  Derudover får børnene sundt, varieret og lækkert mad hver dag, da Østerskov er beriget med en dygtig kok.
  Jeg afleverer mit barn med tryghed i sindet."

  "Huset har været igennem en kæmpe udvikling de sidste 4 år hvor vi er kommet i huset.
  Vi har i dag en oplevelse af en personalegruppe, som trives sammen og som samarbejder.

  Vi bliver hver dag mødt med glade ansigter som fortæller om hvilken dag de har haft med vores børn. Vi oplever en ledelse som er synlig og kommunikerer stort som småt ud til os som forældre hvilket er stor lettelse.
  Vi ved nu hvad der foregår i huset og det gør det så meget nemmere for os som forældre at navigere i. Det er en kæmpe fornøjelse af have børn i Østerskov nu."

  "Østerskov har været igennem en fantastisk udvikling der startede i vinteren 21/22. Vi har fået en ny fantastisk leder og har nu en ligeledes fantastisk, ny sammensat medarbejdergruppe af nye og gamle..

  Der er kommet styr på huset og rutinerne, hvilket har frigivet tid og overskud til arbejdet med børnene. Tidligere tiders uro er forsvundet, og Østerskov er som forvandlet. Som forældre får vi nu indtrykket af et robust fællesskab og et overskud som smitter af på børnene, og som kommer til udtryk i form af igangsætning af aktiviteter, ture og arrangementer.

  Vi glæder os til de to år vi har tilbage og ville uden betænkning anbefale Børnehuset Østerskov til alle der skal have deres børn passet i Malling."

  Vi har brug for at få indsigt og lære færdigheder, der gør os i stand til, i videst mulig omfang at klare mange af livets opgaver selv og i samarbejde med andre.
   
  Vi tror på fællesskabet. Vi tror på, at for at finde sig selv må man være en del af et fællesskab. Et fællesskab, som børnene er deltagere i og medskabende af.
   
  Det er anerkendelsen og respekten for hinanden, både når vi har det godt sammen, og når vi kommer i konflikt med hinanden, der er afgørende for, om vi udvikler, dels evnen til at holde af andre og evnen til at være på en måde, så andre holder af os og dels evnen til at føle selvværd, dvs. oplevelsen af at være noget og kunne noget.
   
  I Børnehuset Østerskov mener vi, at det er værdifuldt:
  • At have respekt for andre.
  • At vise omsorg for hinanden.
  • At være rummelig i forhold til mennesker, der er forskellig fra en selv.
  • At være troværdig, at være til at stole på
  • At være engageret.
  • At føle sig tryg.
  Tryghed er betinget af omsorgsfulde voksne. Det betyder, at barnet kan regne med, at de voksne er der for dem, når deres forældre er gået. Et trygt barn tør give udtryk for sig selv. Et trygt barn vil protestere, hvis børn og voksne beder det om noget, det ikke har lyst til. Eller hvis det har lyst til noget, det ikke må.
   
  Et trygt barn vil give udtryk for egne lyster og behov og græde og sørge, hvis ikke de bliver opfyldt. Et trygt barn vil lege og blive optaget af samværet med andre uden tanke for tid og sted.
   
  Den bedste målestok for, om barnet føler sig tryg i institutionen er, om det kan lide at være her. Ikke at forveksle med, at det kan være svært at blive afleveret om morgenen, eller at det nogle dage hellere vil være hjemme sammen med sine forældre end at være i institutionen.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Her finder I en opsamling på det hidtidige tilsyn i Beder-Malling Dagtilbud. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. Det næste uvildige tilsyn gennemføres i perioden februar til september 2024. Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Børnehuset Østerskov 2022

  DEL 1: ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

  Over de sidste 2 år har vi haft særligt fokus på disse dele af vores pædagogiske læringsmiljø:

  Der har efter sidste læringssamtale særligt været fokus på progressionsmodellen og handleplanskemaet — inspireret af Allan Carr — og som nu er obligatorisk i alle afdelinger.

  Dette fokus har medført, at der er udarbejdet en model for: "Læringsmiljøer for alle børn".

  Målet for dette arbejder er at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet og ind i skolen. Det vil sige, at alle afdelinger arbejder ud fra et fælles mindset, inkluderende grund-, børne- og læringssyn og systematik i og omkring praksis.

  Dette fokus sikrer, at ingen børn skal være "tilfældig heldig" uanset hvilken afdeling man som børn er en del af og dagtilbuddet tilbyder kvalitetslæringsmiljøer for alle skabt af medarbejderne i de enkelte afdelinger, men med afsæt i samme fundament.

  Næste step er at arbejde med: Nest møder dagtilbud.

  Sådan har vi organiseret vores evalueringskultur:

  Erfaringen fra de første år med Den Styrkede Pædagogisk Læreplan viser, at der er forskelle i de enkelte afdelingers arbejde med en systematisk evalueringskultur. Alle afdelinger har evalueret, men der er for store forskelle i blandt andet dokumentationen og systematikken.

  Det er besluttet, at der skal arbejdes hen på en systematisk evalueringskultur der er ens i det samlede dagtilbud, således det er muligt at sikre - via opsamling af data - eventuelle justeringer. Fremover vil evaluering af den pædagogiske praksis være i et fast flow på lederteammøderne. (Dette iværksættes når "Læringsmiljøer for alle børn" er færdigbearbejdet og klar september 2022).

  Det er aftalt, at progressionsmodellen er den model, der arbejdes med i dagtilbuddet. Denne model understøtter en evalueringskultur og kan dermed regnes for en af de steder, der er systematisk evaluering i de enkelte afdelinger.

  Nøgleord for den kommende evalueringskultur: Progressionsmodellen, dokumenteret systematik og opsamling på alle niveauer samt børns trivsel, læring og udvikling og sidst men ikke mindst læring på ledelsesniveau.

  Sådan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan:

  Dagtilbudsbestyrelsen er inddraget med henblik på beslutning om, hvordan de ønsker sig inddraget i arbejde med læreplanen. Bestyrelsen har ønsket at blive inddraget løbende i udarbejdelsen via oplæg, debatter, praksiseksempler, løbende evalueringer, resultater og ikke mindst den dynamiske løbende justering i læreplanen, med mulighed for indflydelse.

  I hvert bestyrelses år er Den Styrkede Pædagogiske Læreplan på dagsordenen, hvor der opsamles og ses fremad. Fremover vil der på hver andet bestyrelsesmøder være et punkt: "Erfaringer fra arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan". Erfaringer fra de enkelte afdelinger inddrages løbende på bestyrelsesmøderne med henblik på videndeling og inspiration og til fri afbenyttelse af de øvrige afdelinger.

  Dagtilbudslederen og medarbejdernes repræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen kommer med oplæg, fortælling, erfaringer og resultater fra dagligdagen omkring læreplanen.

  DEL 2: EVALUERING OG DOKUMENTATION AF ELEMENTER I DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ

  EVALUERING 1:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Vi oplevede, at en stues samlinger var præget af urolige børn og voksne, der ønskede at kunne holde en "god" samling for alle børn. Vi blev nysgerrige på, hvad vi som voksne kunne gøre for at ændre rammerne, så børnene fik større mulighed for at deltage. Vi har en tese om, at vi ved at ændre rammerne kan få en samling, der tilgodeser alle børn.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  Vi har haft en lederkollega til at komme og lave en observation af en samling. På stuemøde har vi gennemgået beskrivelsen af observationen og sammenholdt det med vores egne observationer og erfaringer. Vi har i denne forbindelse valgt en lederkollega, fra en anden institution, som ikke kender os og vores praksis — dette for at se,  om vi overser noget. Hvad fungerer godt, og hvad ser ikke ud til at virke. Samtidig har Østerskovs pædagogiske leder deltaget med jævne mellemrum og givet tilbagemelding på det oplevede og stille spørgsmål til refleksion. 

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Observationerne viste, at børnene brugte mange ressourcer på at finde ud af, hvor de skulle sidde og ved siden af hvem. Det var en svær kabale for børnene, og den gik næsten aldrig op for alle. Nogen havde brug for en voksen tæt på for at føle sig tryg — andre ved nogle bestemte venner. Det endte tit med, at børnene ikke sad som ønsket i en rundkreds, men rundt omkring i rummet.

  En tolkningen kunne være, at børnene blev opmærksomme på, at der var nogle børn, der var mere populære end andre — og det i sig selv gav usikkerhed hos nogle børn. Oplevelsen af at vi alle er lige meget værd, og at fællesskabet har værdi, blev udfordret. Derudover blev det for stort et ansvar, at børnene selv skulle finde ud af det.

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  Det gav anledning til, at vi ville afprøve visuel kommunikation i form af mærker på gulvet, der viser, hvor man skal sidde. Vi lavede også en oversigt, der viste, hvad vi skulle i dag til samlingen og pt. er det en fast model som er genkendelig. Samlingens grundstruktur er den samme hver dag.
  Vi lod det være åbent, hvor i kredsen de ville sidde, for at se hvad mærkerne i sig selv kunne udrette. Indtil videre ser det ud til at fungere, og modellen ønskes videreført til en anden stue.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  Vi afprøver arbejdet med rammer og visuel kommunikation til spisesituationen. Her har vi lavet faste pladser og igen med brug af de visuelle hjælpemidler. Denne gang via billeder af børnene og voksne, så de ved hvor "hvor min plads er". Resultatet er en meget større ro i overgangen til spisningen og en spisesituation hvor vi ud over at få mad til også at rumme samtaler og dannelse.

  Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

  Vi har oplevet værdien af at bruge en kollega fra en anden institution, til at se det vi ikke ser.
  Vi er i vores afdeling blevet meget optaget af at arbejde endnu mere med rammer og NEST. NEST som arbejder med nogle grundprincipper, som har vist sig at være gavnlige for børnene og som ligger tæt op af måden, vi ønsker at arbejde på.

  EVALUERING 2:

  Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

  Vi er i opstarten med at arbejde med de fysiske læringsmiljøer inde for i huset. Vi oplever selv som voksne, at rummene og områder ikke er tydeligt defineret. Vi ser, at der sker uhensigtsmæssige lege i områder, der er tiltænkt andet.

  Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

  Vi har pt. observationer og prøvehandlinger.
  Vi er på trapperne med at lave en evaluering i form af et materiale, der hedder KIDS. Her vil vi gennemgå alle rum. Målet er at tjekke, om rammer og rum er tydeligt defineret for børnene, så rummene er mulige at aflæse. Hvad kan man her, hvad må man i rammerne, og hvad der er af muligheder.

  Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

  Vi ved fra tidligere evalueringer, at det er vigtigt for børns trivsel og mulighed for læring og dannelse, at rammerne er tydelige, let aflæselige, så børnene får bedste muligheder for at lykkes.

  Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

  Med det vi har erfaret indtil nu, er vi i gang med at definere, hvad vi gerne vil tilbyde i de forskellige rum. Vi er optaget af at give børnene de bedste rammer for at udvikle sig og give fællesskabet de bedste betingelser.

  Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

  Som tidligere beskrevet er vi begyndt og i efteråret laver vi KIDS undersøgelsen, som vil gøre os endnu klogere. Derefter kaster vi os over uderummet og de muligheder der ligger der.

  Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

  Som ved første evaluering er vi optaget af NEST og den filosofi, der ligger bag. Vigtighed af bl.a. aflæselige rammer og tydelige forventninger, fokus på muligheder for at udvikle sig, samt at de professionelle aldrig bliver færdige med at øve sig og dygtiggøre sig. 

  Sidst opdateret: 2. juli 2024