Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Forældrene i Beder-Malling Dagtilbud er karakteriseret ved at have overskud og lyst til at interessere sig for deres børns trivsel, udvikling og læring.

 • Læs op

Indhold

  Forældrene støtter meget gerne op omkring dagtilbuddet, men stiller også krav, idet de har en meget klar forventning om, at kerneydelserne er i orden og at personalets tilgang er fuldt professionel. Som forælder er du den gennemgående voksne i dit barns liv, derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

  I Beder-Malling Dagtilbud bygger et sådan samarbejde på en klar forventningsafstemning, forældre og personale imellem.

  Før dit barn starter i institution, har vi i Beder-Malling Dagtilbud en forventning om:

  • På familien kommer på besøg og hilser på. (Kontakt institutionen og aftal besøg)
  • At du afsætter tid til en indkøringsperiode. Denne periode aftaler du med den aktuelle institution, da det enkelte barn og den enkelte familie har individuelle behov
  • At vi får oplysninger om særlige hensyn til barnet, som allergier, for tidligt fødte osv.
  • At du som forælder har tillid til at institutionen tager sig godt af sine børn, selvom vi ikke kan indfri alle ønsker og vaner. Vi gør måske heller ikke noget præcist på samme måde, som du gør i hjemmet
  • Ved indkøring kan være i samarbejde med sundhedsplejersken.

  Når barnet er startet i institutionen, har vi i Beder-Malling Dagtilbud og forventning om:

  • At forældre og personale samarbejder omkring barnets trivsel, udvikling og læring.
  • At dialogen mellem forældre og personale er åben og konstruktiv
  • At forældre møder alle børn i dagtilbuddet med en positiv holdning

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børn og fællesskab, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati

   

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. Jeg bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når jeg for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til formanden.

  Bestyrelsesformand

  Sabrina Bjerrum Færch

  Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen Beder-Malling 2023-2024

  Formand

  Sabrina Bjerrum Færch — Børnehuset Himmelblå


  Næstformand

  Mikkel Fröhlich, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

  Medlemmer

  Katrine Kiib Rørby — Børnehuset Ajstrupvej

  [går på skift i afdelingen] Børnehuset Eghovedvej

  [går på skift i afdelingen] — Børnehuset Grønnebakken

  Andreas Ascanius Mikkelsen — Børnehuset Tværgade

  Sara Baj Müller — Børnehuset Amaliegården

  Lisa Marie Krogh — Børnehuset Østerskov

  Ruben Ipsen — Børnehuset Smilehullet

  Mette Rådberg Svendsen — Børnehuset Molevitten

  Mathias Eltved Clausen — Dagplejen Beder-Malling

  [går på skift] — Børnehuset Serinedalen

  Medarbejderrepræsentanter

  Gitte Lindengren Andersen — Børnehuset Smilehullet

  Vera Hareskov — Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

  Lederrepræsentant

  Mette Løwenstein — Børnehuset Himmelblå

  Dagtilbudsleder

  Keld Birkø, Beder-Malling

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Sidst opdateret: 7. februar 2024