Forældrene støtter meget gerne op omkring dagtilbuddet, men stiller også krav, idet de har en meget klar forventning om, at kerneydelserne er i orden og at personalets tilgang er fuldt professionel. Som forælder er du den gennemgående voksne i dit barns liv, derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

I Beder-Malling Dagtilbud bygger et sådan samarbejde på en klar forventningsafstemning, forældre og personale imellem.

Før dit barn starter i institution, har vi i Beder-Malling Dagtilbud en forventning om:

  • På familien kommer på besøg og hilser på. (Kontakt institutionen og aftal besøg)
  • At du afsætter tid til en indkøringsperiode. Denne periode aftaler du med den aktuelle institution, da det enkelte barn og den enkelte familie har individuelle behov
  • At vi får oplysninger om særlige hensyn til barnet, som allergier, for tidligt fødte osv.
  • At du som forælder har tillid til at institutionen tager sig godt af sine børn, selvom vi ikke kan indfri alle ønsker og vaner. Vi gør måske heller ikke noget præcist på samme måde, som du gør i hjemmet
  • Ved indkøring kan være i samarbejde med sundhedsplejersken.

Når barnet er startet i institutionen, har vi i Beder-Malling Dagtilbud og forventning om:

  • At forældre og personale samarbejder omkring barnets trivsel, udvikling og læring.
  • At dialogen mellem forældre og personale er åben og konstruktiv
  • At forældre møder alle børn i dagtilbuddet med en positiv holdning

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

Jeg forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børn og fællesskab, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati .

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. Jeg bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når jeg for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til formanden.

Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen Beder-Malling 2021-2022

Formand

Peter Riis Thomsen — Børnehuset Himmelblå
Mail: peterriisthomsen@gmail.com 

Næstformand

Anne Gaarde Fisker, Børnehuset Amaliegården

Medlemmer

Marie Kieldsen — Børnehuset Ajstrupvej

Børnehuset Eghovedvej — Jeanett Jensen

Jesper Aagaard — Børnehuset Grønnebakken

Jeppe Aakjær Thranum — Børnehuset Tværgade

Børnehuset Østerskov — Lisa Marie Krogh

Zita Egede — Børnehuset Smilehullet

Mette Svendsen — Børnehuset Molevitten

Lisa Maria Krogh — Dagplejen Beder-Malling

Medarbejderrepræsentanter

Louise Skovhus — Børnehuset Østerskov

Tina Fosgrau Stage — Børnehuset Himmelblå

Dagtilbudsleder

Keld Birkø, Beder-Malling

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015